FANDOM


Zasady kategoryzacji artykułów na Miastach.

  • Każda miejscowość powinna być najpierw skategoryzowana do kategorii danej miejscowości (np. dla ToruniaKategoria:Toruń). Położenie tej kategorii zależy od rodzaju miejscowości:
    • Miasta będące siedzibami powiatów i na prawach powiatów – kategoria odpowiedniego powiatu (jednak dla np. kategorii Siedlce nie będzie to kategoria Siedlce, gdyż doszłoby do zapętlenia, odpowiednią kategorią będzie Kategoria:Powiat siedlecki).
    • Mniejsze miasta i wsie – kategoria odpowiedniej gminy.
    • Dalsza kategoryzacja – gmina do powiatu, powiat do województwa, województwo do ogólnej kategorii województw.
  • Artykuły nt. wszystkich obiektów położonych w danym mieście powinny być położone w kategorii danego miasta lub w jej podkategoriach.
  • Listy powinny być skategoryzowane do takiego poziomu, jakiego obszar opisują. Jeśli to będzie np. obszar 1 powiatu, kategoryzujemy do powiatu, ale jeśli już 2 powiaty lub więcej – do kategorii odpowiedniego województwa.
Nuvola apps kate To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki